Velkommen! E-post: post@team-t.no, Telefon: 370 21 000

Vil du bli del av vårt team?

Til vår trafikkskole i Arendal trenger vi nå en ny trafikklærer. Du må bli/være selvstendig næringsdrivende, og vil inngå som del av vårt team av kompetente og inspirerte trafikklærere. Du må minimum kunne undervise i førerkortklasse B, men også undervisning på motorsykkel (klasse A) kan bli aktuelt.

Jobben krever at du er selvstendig, organisert og positiv. Hovedvekten av undervisningen foregår på norsk, så gode norskkunnskaper er viktig, samtidig er gode engelskkunnskaper en fordel.

Utdanningskrav: Relevant utdannelse godkjent av Statens vegvesen.

Kontaktperson: Faglig leder Trond Tveiten, mob 40607030 ,epost post@team-t.no

Søknadsfrist: 1. desember 2018

Tiltredelse: Snarest